Anton Spišák - DAST (deštruktívne a stavebné techniky)